Příspěvky IRIS

Vážení rodiče,

Vaše dítě,  které prošlo základní taneční či šermířskou přípravkou ( 1. rok), se stává členem Tanečně šermířského souboru IRIS  - zapsaného spolku.
Jako člen z.s. má svá práva a povinnosti. Jeho právem je využívat majetek IRISu (kostýmy a rekvizity, zbraně atd…)  na IRISem pořádaných akcích a jeho povinností je udržovat tento zapůjčený majetek v pořádku,  řádně po akcích jej vracet nepoškozený a přispívat peněžním příspěvkem na jeho obnovování a rozšiřování.

Proto je třeba každý rok uhradit členský příspěvek (tzv.„kostýmovné“) – který činí na celý školní rok  800,-. U šermířů v 2. ročníku jen 400 na rok.

Tyto peníze jsou určeny na kostýmy, zbraně, rekvizity a veškerý materiál, který soubor půjčuje dětem na své tréninky a vystoupení a další výdaje spojené s činnosti .. cestovné a vstupné na společné akce atd.

 Připomínám, že příspěvek za školní rok 2018 – 2019 je splatný nejpozději do 30. 3. 2019. Lze platit po dohodě i pololetně ( 400,- do 15.11. a 400,- do 15.3.)

Tento příspěvek je prakticky jediným finančním zdrojem na potřeby souboru, proto vás všechny žádám,  pokud byste věděli o možnosti nějakého sponzorského daru (nejen finančního, ale i materiálního – např.  předměty které by mohl soubor pro svou činnost využít, možnosti propagační činnosti, uvedení odkazu na nás na vašich stránkách či podobně…..), nebo měli možnost sjednat nějaké placené, ale i neplacené vystoupení pro naše šermíře či tanečníky, a to nejen děti ale i dospělé, neváhejte a obraťte se prosím na mě.

 

Za všechny IRISáky  děkuje vedoucí                              Alexandra Valečková   604 422 755   

 

Prázdné okenko :  dlužíte příspěvek

částka : máte zaplaceno ( část nebo celé )

neplatí :  X

 

 

 

 

TOPlist
Administrace WebSnadno | Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek