Příspěvky IRIS

Prázdné okenko :  dlužíte příspěvek

částka : máte zaplaceno ( část nebo celé )

neplatí :  X

    PŘÍSPĚVKY IRIS 2017  
  Příjmení Jméno I.pololetí II.pololetí
1 Bartoň Tomáš x 800
2 Bassy Marek x 800
3 Birtus Daniel    
4 Brož Mikuláš    
5 Burcal Tomáš  x   
6 Čapek Jan x  
7 Čermáková Tereza        400  x 
8 Duřt Martin    
9 Gazárková Olga     400 400
10 Habětín Milan  x   x 
11 Hašková Lucie  x   x 
12 Hašková Eliška  x   x 
13 Hašpl Filip    
14 Hedl Jan  x   x 
15 Heřmánková Růžena    
16 Hodek Ondřej    
17 Holík Jan        800  x 
18 Holub Aleš 400 400
19 Holubova Andrea 400 400
20 Chvosta Eduard       800  x 
21 Jalůvka Jindřich x  
22 Janečková Renata      800  x 
23 Ježek Jakub  x  400
24 Kameníková Kristina  x  400
25 Kameníková Karla x 800
26 Kočí Michal 500  
27 Kočí Jan 500  
28 Koubek Ondřej 800 x
29 Krofta Matěj        800  x 
30 Krsková Eva       800  x 
31 Kvisová Šarlota    
32 Lísalová Tereza  400 400
33 Lísalová Markéta    400 400
34 Loos Adam    
35 Machová Petra    
36 Maryška Milič    
37 Mathauserová Barbora  x  400
38 Mathauserová Kateřina  x  400
39 Mendl Aleš       400  x 
40 Moree Sebastian  x   x 
41 Nádraská Marie       800 x
42 Navrátilová Lucie        800 x
43 Pangrác František x  
44 Pátek Vojtěch    
45 Peterka Matyáš       400 400
46 Pilát Jan  x   x 
47 Plicka Adam    400 x
48 Raška Nikola  x   x 
49 Rosický Jakub 800 x
50 Rovenský Štěpán    
51 Růžičková Eliška 800 x
52 Sedláčková Vladimíra  x   x 
53 Shavlovskaya Ksenia  x   x 
54 Schröpfer David  x   x 
55 Spáčil Marek        400 x
56 Spejchalová Karolína 400  
57 Stachová Klára    
58 Staněk Jakub      800  x 
59 Stibral Lukáš    
60 Světelská Hana       800  x 
61 Šebková Johana      800  x 
62 Šimůnek Petr       800  x 
63 Šlesingrová Radka    
64 Šmejkal Vojtěch  x  400
65 Špitálská Veronika      400 400
66 Šplíchalová Martina 800 x
67 Štěpnička Michal  x   x 
68 Tejchman Karel    
69 Tomšíček Josef  x   x 
70 Turner Štěpán  x   x 
71 Tvrský Josef    
72 Valečka Tomáš  x   x 
73 Valečková Karolína  x   x 
74 Valentová Míša    
75 Vávrová Martina         400    400,00 Kč
76 Weber Tomáš        800  x 
77 Zeman Tomáš 800 x
78 Zemina Jan    800 x
79 Juráček Kašpar x  
80 Juráčková Mína x  
81 Širmer Tomáš x  

Vážení rodiče,

Vaše dítě,  které prošlo základní taneční či šermířskou přípravkou ( 1. rok), se stává členem Tanečně šermířského souboru IRIS  - zapsaného spolku.
Jako člen z.s. má svá práva a povinnosti. Jeho právem je využívat majetek IRISu (kostýmy a rekvizity, zbraně atd…)  na IRISem pořádaných akcích a jeho povinností je udržovat tento zapůjčený majetek v pořádku,  řádně po akcích jej vracet nepoškozený a přispívat peněžním příspěvkem na jeho obnovování a rozšiřování.

Proto je třeba každý rok uhradit členský příspěvek (tzv.„kostýmovné“) – který činí na celý školní rok  800,-. U šermířů v 2. ročníku jen 400 na rok.

Tyto peníze jsou určeny na kostýmy, zbraně, rekvizity a veškerý materiál, který soubor půjčuje dětem na své tréninky a vystoupení a další výdaje spojené s činnosti .. cestovné a vstupné na společné akce atd.

 Připomínám, že příspěvek za školní rok 2015 – 2016 je splatný nejpozději do 30. 3. 2016. Lze platit po dohodě i pololetně ( 400,- do 15.11. a 400,- do 15.3.)

Tento příspěvek je prakticky jediným finančním zdrojem na potřeby souboru, proto vás všechny žádám,  pokud byste věděli o možnosti nějakého sponzorského daru (nejen finančního, ale i materiálního – např.  předměty které by mohl soubor pro svou činnost využít, možnosti propagační činnosti, uvedení odkazu na nás na vašich stránkách či podobně…..), nebo měli možnost sjednat nějaké placené, ale i neplacené vystoupení pro naše šermíře či tanečníky, a to nejen děti ale i dospělé, neváhejte a obraťte se prosím na mě.

Za všechny IRISáky  děkuje vedoucí                              Alexandra Valečková   604 422 755   

 

 

TOPlist
Tvorba webových stránek na PageRide.com  |   Mapa stránek